קונג פו פנדה ראשי

מיקס

קונג פו פנדה

הצטרפו אל הקרבות האדירים וההרפתקאות המטורפות ומרובות הסכנה של מאסטר שיפו וששת תלמידי הקונג-פו המופלאים שלו: טייגרס, מונקי, קריין, מאנטיס, וייפר, וכמובן פו - הפנדה הזללן.